Motel Radočelo, Studenica – Milići

Okolina

Neposredno okruženje motela Radočelo garantuje da će Vaš aktivan odmor biti sadržajan i nezaboravan.

– Manastir Studenica.  Na 14. kilometru istočno od motela nalazi se jedan od najznačajnijih manastira u Srbiji. Sagradio ju je Stefan Nemanja, krajem 12. veka. Glavna crkva, građena od belog mermera, posvećena je uspenju Bogorodice, koje se slavi 15. avgusta.
Manastirski kompleks okružen je masivnim bedemom u čijem su sklopu i stari konaci. Posebno su interesantne dve kružne kule na bedemu, koje predstavljaju glavni ulaz, i velika kula – pirg, sa drvenim krovom. Manastir je bogato živopisan, a najveći deo fresaka očuvan je u dosta dobrom stanju. Manastirski kompleks uključuje i pripratu kralja Radoslava, crkvu kralja Milutina, malu crkvu posvećenu sv. Nikoli, temelje crkve sv. Jovana i muzej.
U visokom zvanju arhimandrita Sveti Sava je upravljao Studenicom do 1215. god. Ona je u tom periodu postala crkveni centar Srbije, gde je postavljen budući temelj samostalne srpske Crkve. Ovde je Sveti Sava napisao tipik studenički (pravilnik monaškog življenja u manastiru), čiji je uvodni deo posvetio žitiju ktitora. To je ujedno i prvo samostalno književno delo napisano na srpskom jeziku.

Isposnica2– Isposnica Sv. Save. Isposnica predstavlja ozidani pećinski kompleks u okomitoj stenovitoj litici planine Čemerno, do koga se stiže uskim drvenim mostićem priljubljenim uz samu liticu. Odmah do isposnice nalazi se i crkva Pridvorica iz 12. veka. posvecena sv. Đorđu.
Osim same isposnice, koja predstavlja jedan od najzanimljivijih pećinsko-manastirskih kompleksa u Srbiji, sa malenog proplanka ispred crkve Pridvorice, na samoj ivici duboke provalije, pruža se neverovatan pogled na okolna brda, doline, sela i stenovice litice…

Nekih par kilometara niže, u šumi, na putu za isposnicu nalazi se tzv. donja isposnica. U pitanju je jedna velika bela kuća koja pripada manastiru, a kraj nje je staro groblje. Tu se nalazi i česma Sv. Save.

U podnožju litice nalazi se i mala grobna kapela u kojoj je sahranjen nekadašnji iguman Studenički. Kapela je otključana. Malo dalje su i dve prazne „kelije“ koje se ne zaključavaju, zapravo dve pećine sa ozidanim ulazima.

– Kada krenete putem od motela ka Studenici, na šestom kilometru (800 metara posle ribnjaka), sa desne strane pored samog puta naići ćete na neobičan prirodni fenomen. Dva drveta sa zajedničkom granom – Drvo ljubavi.

– Planina Radočelo, dužine oko 15 km, okružena je rekom Studenicom sa tri strane: od jugozapadne, zapadne, severne do severoistočne strane, a na jugoistočnoj strani se postepeno spušta serijom manjih vrhova dolinama Kruševičke reke i Brvenice do ibarske klisure.
Najviši vrh je Krivača (1643), na zapadu je kompleks vrhova Crepuljnik sa najvišim vrhom od 1532 mnv, a na jugoistoku vrh Štrmac (1054) i planine1Rudno su krajnji vrhovi sa preko 1000 metara nadmorske visine.

– Planina Čemerno se pruža od zapada ka istoku na dužini od oko 21km. Najvažniji vrhovi su: Goleš (1348), Gvozdac (1456), Smrdljuč (1579) kao najviši vrh te planine, zatim Rudo brdo (1454), Gusarica (1535), Tičije brdo (1430), Mršava livada (1250), kao i drugi manji. Sa juga je planina Čemerno ograničena dolinom reke Studenice, a sa severa dolinama Dubočice i Borošnice i znatno je raščlanjena dolinama njihovih pritoka. Jedan od najlepših delova je izvorišna lepeza severoistočno od Gusarice u predelu sela Bresnik. Teme planine Čemerno je znatno suženo. Na njemu, pod vrhovima nalaze se mnogi izvori, od kojih su najznačajniji: Kadina voda, ispod vrha Gvozdac i Zmajevac, između Smrdljuča i Rudo brda. Najpristupačniji i najpoznatiji izvor nalazi se na 700mnv u mestu Odmenje – čuvena Savina voda, nadaleko poznata po svojoj lekovitosti.